Yıllık Enerji Tüketimi - TEP Hesaplama (Ton Eşdeğer Petrol)

Elektrik (kWh) TEP
Doğalgaz (m3) TEP
Lpg (m3) TEP
Lpg (ton) TEP
Propan (m3) TEP
Asetilen (m3) TEP
Fuel Oil No: 4 (ton) TEP
Fuel Oil No: 5 (ton) TEP
Fuel Oil No: 6 (ton) TEP
Motorin (ton) TEP
Benzin (ton) TEP
Gazyağı (ton) TEP
Linyit (ton) TEP
Taş Kömürü (ton) TEP
Kok Kömürü (ton) TEP
Briket Kömürü (ton) TEP
TOPLAM   TEP

TEP (Ton Eşdeğer Petrol) : Çeşitli enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamak için ve farklı birimleri karşılaştırmaya yarayan bir birimdir. (1 TEP; 1 ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir.) Farklı birimlerdeki enerji tüketimlerinizi TEP (Ton Eşdeğer Petrol) e çevirmek için yukarıdaki hesaplama modülünü kullanabilirsiniz.

ARGE Enerji Ana Sayfa